Положення про обласну премію імені М.Коцюбинського

Додаток
до рішення п’ятнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
04 жовтня 2018 року №14-15/VII

 

 

1. Обласна премія імені Михайла Коцюбинського (далі – Премія) призначається на виконання рішення обласної ради від 27 листопада 2003 року «Про обласну премію імені М.Коцюбинського» з метою вшанування пам’яті видатного класика української літератури Михайла Коцюбинського, який тривалий час жив, працював і похований у м. Чернігові, та відзначення найбільш високохудожніх літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов’язаних із Чернігівщиною.

2. Премія присуджується щороку до дня народження Михайла Коцюбинського – 17 вересня, у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень кожна, у таких номінаціях:
- «Поезія»;
- «Проза»;
- «Народознавство»;
- «Декоративне та образотворче мистецтво»;
- «Театральне мистецтво»;
- «Музичне мистецтво».

3. На здобуття Премії може бути висунуто громадян України, що досягли 16-річного віку за високохудожні літературні, мистецькі та наукові досягнення, які мають загальне визнання та створені протягом останніх п’яти років.

4. Повторно Премія не присуджується.

5. Звання лауреата Премії посмертно не присуджується. У разі смерті лауреата Премії у період між голосуванням за присудження йому Премії та до часу вручення Премії, її отримують члени родини лауреата.

6. Для конкурсного відбору кандидатів на здобуття Премії та визначення лауреатів Премії створюється комісія з присудження обласної премії імені М.М.Коцюбинського.

7. На розгляд Комісії з присудження премії імені М.М.Коцюбинського подаються такі документи:
- клопотання про присудження Премії;
- завірений протокол засідання відповідного колегіального органу, на якому було прийнято рішення про висунення кандидата на здобуття Премії;
- творча характеристика кандидата;
- у номінаціях «Проза», «Поезія» та «Народознавство» на розгляд Комісії приймаються творчі досягнення кандидатів на здобуття Премії у вигляді книжок у кількості 3-х примірників.

8. Висунення кандидатів на здобуття Премії здійснюється установами, закладами культури, освіти, науки, творчими спілками щорічно з 1 березня по 31 травня.

9. Комісія створюється у складі не менше 11 осіб. Комісія діє на громадських засадах. До складу Комісії з присудження Премії входять письменники, громадські діячі, літературознавці, мистецтвознавці, журналісти, працівники культури, освіти, науки.
Комісію очолює Голова – заступник голови облдержадміністрації.
Персональний склад Комісії з присудження обласної премії імені М.М.Коцюбинського затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. До складу комісії входить заступник голови обласної ради згідно з розподілом обов’язків.
Основною формою роботи Комісії є засідання.
Засідання веде Голова або за дорученням Голови його заступник.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови Комісії.

10. Організаційне забезпечення роботи Комісії, у тому числі приймання та підготовку документів, здійснює секретар Комісії.

11. Затвердження списку кандидатів на здобуття Премії відбувається на засіданні Комісії у першій декаді червня щорічно відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При цьому рішення Комісії вважається правомочним, якщо на засіданні були присутні не менше половини її членів.
З 1 по 25 серпня щорічно Комісія на своєму засіданні таємним голосуванням простою більшістю голосів затверджує кандидатури на здобуття Премії. Рішення Комісії з остаточного визначення лауреатів Премії вважається правомочним, якщо на засіданні Комісії з остаточного визначення лауреатів були присутні не менше як 2/3 членів Комісії від їх загальної кількості. Кожен з членів Комісії має право голосувати тільки за одну кандидатуру в номінації.
У разі рівного розподілу голосів, що віддані за кандидатів у тій чи іншій номінації, рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, вирішальним стає голос головуючого на засіданні Комісії.
У випадку, коли в одній із номінацій жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів, в іншій номінації може бути збільшено кількість лауреатів. Поділ Премії між кількома кандидатами у межах однієї номінації не допускається.

12. Комісія до 27 серпня щорічно подає своє рішення Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації для внесення пропозицій до обласної державної адміністрації.

13. Розпорядження про присудження Премії підписує голова облдержадміністрації.

14. Премію вручає голова обласної державної адміністрації, його заступник або директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації у день народження Михайла Коцюбинського (17 вересня) або напередодні. Вручення Премії здійснюється в урочистій обстановці із залученням громадськості, творчої інтелігенції та висвітлюється у засобах масової інформації.

15. Кожен лауреат отримує диплом, пам’ятну медаль із зображенням Михайла Коцюбинського та грошову винагороду.

16. Висунення на здобуття Премії повинно бути погоджено з кандидатом.

17. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премій, здійснюється у межах щорічних загальних асигнувань, передбачених Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Виплата Премії здійснюється Чернігівським літературно-меморіальним музеєм-заповідником М.Коцюбинського.

Директор Департаменту культури
і туризму, національностей та релігій
обласної державної адміністрації
О.В.Левочко

Вітаю Вас Гість